هواداران صافدم

از ایده تا تولید و فروش

شرکت دانش بنیان صافدم تا کنون توانسته بیش از 500 محصول را از ایده تا تولید و فروش کامل نماید . تیم توانمند ما پروژه ها و ایده های شما عزیزان را بررسی و بر اساس اصول مهندسی باز طراحی میکنند . بعد از نمونه اولیه تولید شده نقاط قوت و ضعف ان بررسی میگردد . سپس تیم بازرگانی صافدم با نیاز سنجی بازار و قیمت گذاری آن را به مرحله ی تولید انبوه و فروش میرسانند . این فعالیت ها بخش کوچکی از توامندی ماست . 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق یه شزکت دانش بنیان مهندسی و بازرگانی تهران تیر آبان عایق می باشد.