آدرس کارخانه

تهران کیلومتر ۱۲ مخصوص. شهرک دانشگاه تهران. ساختمان مدیریت بحران. طبقه ی اول

ایمیل مدیریت

تلفن مستقیم  کارخانه 

۰۹۱۰۵۹۸۷۶۰۵

نمایندگی تهران خیابان طالقانی ، خیابان بهار جنوبی ، ساختمان بهار ، پلاک ۱۲۰ تلفن : ۸۸۸۶۳۹۵۰ – ۸۸۸۶۵۰۶۹ – ۰۲۱ فکس: ۸۸۳۰۷۴۴۶-۰۲۱

نمایندگی اراک استان مرکزی. اراک .شماره تلفن: ۰۸۶۳۶۲۲۶۷۷۵ .

نمایندگی همدان همدان . خیابان طالقانی . کوچه گلزار . مهندس عظیم حاجی رحیمی تلفن ۰۹۱۰۰۶۵۵۰۰۲