سرفه ها بهانه ابتکار شد !

سال ۱۳۸۵، اتفاقی برای محمدی رخ می‌دهد که مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد؛ مسیری که البته پر از چالش است. در آن‌ سال، دختر محمدی که ۳ساله بود، به نوع خاصی از حساسیت فصلی مبتلا ‌شود؛ حساسیت شدیدی که باعث می‌شد‌ دختر خردسال او از زمانی که به رختخواب می‌رفت‌ دچار سرفه‌های شدید، تهوع و …

سرفه ها بهانه ابتکار شد ! ادامه »