خبرنامه شرکت

بازدید شهردار محترم تهران دکتر (پیروز حناچی) و هیئت همراه از خط تولید ماسک و بخشهای دیگر شرکت دانش بنیان تیر آبان عایق ( صافدم ) در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ و استفاده از ماسک شیلدار ابداعی شرکت صافدم.

اینکه جناب شهردار با ماسک وارداتی آمدند و با ماسک شیلد دار وطنی رفتند افتخاری برای شرکت و مایه دلگرمی ما هست. درود و صد درود به چنین مدیرانی.

بازدید چند تن از هیئت مدیره بانک سامان از خط تولید ماسک و بخشهای دیگر.

فهرست